Generalforsamling i De Grønne 9. marts 2023

 
1. Valg af dirigent og referent

Michael Kofoed blev valgt som dirigent og Henning Ring blev valgt som referent. Michael Kofoed takkede for valget og konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Ove Sørensen fortalte lidt om vores bustur til Slagelse i foråret som var en succes bortset fra varme øl på stadion og på denne tur fik vi maden sponsoreret af Reersø Kro. Han fortalte også om vores tur i efteråret til Allerød hvor vi blev mødt af en stor gæstfrihed da værterne her tillod os at spise i deres cafeteria og endda drikke vores egne øl, begge ture var der stor tilslutning til og vi vandt begge kampe. Formand Ove nævnte også vores vellykkede Sildeborde som der også var populære og stor tilslutning til. Han sluttede med at takke medlemmerne for den store opbakning til alle vores arrangementer i 2022. 

3. Godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Helen Hansen fortalte at vi kom ud af 2022 med et overskud på 4238kr og fortalte at samtlige medlemmer havde betalt kontingent og at der var solgt mange øl da vi har holdt åbent længe efter kampene var slut
og endvidere solgt en del øl til Avartas modstandere da de ikke har kunnet købe øl i cafeen da denne har været lukket på de tidspunkter der blev spillet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
4. Vedtagelse af vedtægtsændringer.
Ingen vedtægtsændringer.
 
5. Indkomne fors
Ingen indkomne forslag.
 
6. Kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og dette blev vedtaget.
 
7. Valg til bestyrelse.
Lennart Præst, Helen Hansen, Henning Ring, Marianne Brams, Allan Libak. Alle blev genvalgt.
På valg til suppleanter blev Christian Hoffmann og Ivan Holm begge genvalgt.
Som bilagskontrollanter blev Vibeke Lund og John Christensen begge genvalgt.
 
8. Eventuelt
Helen bragte en hilsen fra Lennart som pt er sygemeldt med et brækket lårben.
Marianne fortalte lidt omkring DBU appen da vi er ved at udfase de gamle kort og alt indgangskontrol fremover skal ske via DBU appen.
Dem der ikke har denne app skal bare kontakte et medlem af bestyrelsen så vi sammen løser udfordringen med at skaffe denne.
Halvor fortalte at Rødovre kommune havde en plan om at give pensionister gratis adgang til stadion men til det svarede Ivan Holm at
det ikke var gennemført på nuværende tidspunkt. 
Ivan kommenterede også DBU appen og sagde at hvis det kun var koden man manglede så kan man ringe til DBU og få en ny tilsendt.
Helen tilføjede også at hvis man har DBU appen på sin mobiltelefon så kommer man også gratis ind til udekampene.
Ivan understregede og at man for sit kontingent ikke kun får adgang til stadion men også er med i et fællesskab hvor man også har adgang til De Grønnes arrangementer herunder busture, sildeborde, julefrokoster mm.