De Grønne
Ekstraordinær generalforsamling 10.september 2020

Der forelå følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Opløsning af klubben
  3. Valg af ny bestyrelsen
  4. Eventuelt
  1. Valg af dirigent: og referent

Preben Riel blev valgt og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet. Marianne Brams blev valg som referent.

 

  1. Opløsning af klubben:

Der blev stemt om eventuelt opløsning af klubben eller fortsættelse med ny bestyrelsen.

  • stemmer for opløsning og 25 stemmer for fortsættelse med ny bestyrelse.
  1. Valg af ny bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt og består nu af følgende medlemmer.

Ove Sørensen

Helen Hansen

Marianne Brams

Henning Ring

Lennart Præst

Allan Nielsen

Ivan Holm

Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Christian Hofmann blev valgt som suppleant

Som billagskontrollanter blev valgt Jan Kron og Vibeke Lund.

  1. Eventuelt

Jørgen fortalte at han havde været til kamp på Frederiksberg stadion og det der var muligt at købe pensionist billet og betale kontant ved indgangen. Formanden oplyste at han ikke var klar over hvad andre kommuner/klubber gjorde men at Rødovre/Avarta retter sig efter reglerne fra DBU.

Ved spørgsmål fra salen om tidspunkt for betaling af kontingent oplyste formanden at der altid betales kontingent slut januar.

                                —————————————————————–

Dirigenten hævede mødet og takkede for god ro og orden.

Den gamle bestyrelse takkede af med at byde på en øl.

Rødovre den 10.september 2020

Marianne Brams