De Grønne indkalder hermed til ordinær Generalforsamling.

torsdag den 7. marts 2024 kl. 19:00, i Pavillonen i Espelunden,


med følgende dagsorden jf. vedtægterne:


1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Vedtagelse af vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollant.
8. Eventuelt
Indkomne forslag ifm. ovenstående pkt. 4 og 5, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen, dvs.
onsdag den 28. februar 2024 kl. 19:00


På bestyrelsens vegne
Ove Sørensen