Dagsorden GF 2023

DE GRØNNE SUPPORTERS FOR BK AVARTA Indkaldelse til ordinær generalforsamling i De Grønne torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.00 i pavillonen i Espelunden. Cafeén tilbyder flæsesteg til kr. 75,00 fra kl. 18.00 bindende tilmelding på tlf. nr. 2122275 indbetaling på samme nr. eller til Christian Hoffmann – senest den 1. marts 2023. Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent. (Bestyrelsen foreslår valg af Michael Kofoed og Henning Ring.)

  2. Bestyrelsens beretning. (Formand Ove Sørensen)

  3. Godkendelse af revideret regnskab.( Kasserer Helen Hansen)

  4. Vedtagelse af vedtægtsændringer.

  5. Indkomne forslag.

  6. (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,00.)

  7. Valg til bestyrelse:

Formand Ove Sørensen er ikke på valg, der skal vælges op til yderligere 6 medlemmer og 2 suppleanter Lennart Præst, Helen Hansen, Henning Ring, Marianne Brams, Allan Libak, alle bestyrelsesmedlemmermodtager genvalg. Christian Hoffmann og Ivan Holm er suppleanterog modtager genvalg. Der skal vælges op til 2 bilagskontrollanter. Vibeke Lund og John Christensenmodtager genvalg.
  1. Eventuelt
På bestyrelsens vegne Ove Sørensen